Asbestikartoitus Helsinki - Turku - Tampere - ASBESTIKARTOITUS

Asbestikartoitus

 

Miksi pitää tehdä asbestikartoitus ?

Vuoden 2016 alusta asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvattiin uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset ja määräykset. Asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.   asbestikartoitus Pro-Puhdistus  tulityökortti  Kiinteistötarina  PS-Varastotilat  Wanha Amis  Japetti  Chilli sisustus  vsep

Asbestikartoitus lain mukaan:

 • Asbestikartoitus tulee tehdä kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten rakennusurakoiden yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset. Rakennuttajan on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.
 • Asbestikartoituksessa selvitetään kaikkien remontoitavien rakennusosien asbestipitoisuudet. Kartoitus tehdään silmämääräisesti sekä näytteitä ottamalla. Vain kartoitettuja rakenteita voidaan purkaa, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa.
 • Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.
 • Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä. Henkilöllä tulee olla kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.
 • Asbestikartoitus pitää dokumentoida ja liittää rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan

 

Asbestikartoitusraportti

Asbestikartoitusraportin tekee se taho joka suorittaa asbestikartoituksen. Asbestikartoitusraportista tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

 • Pivämäärä jolloin asbestikartoitus on tehty
 • Mistä kohteesta on kysymys (tarkka osoite)
 • Mitä remontteja tai purkuja ollaan suunnittelemassa
 • Mistä kohdista asbestinäytteet on otettu
 • Millä laitteella analyysit on tehty
 • Jos asbestia löytyi:
  • Mistä näytteestä asbestia löytyi
  • Miten paljon asbestia on (pinta ala)
  • Mikä asbesti on kyseessä
  • Mikä sen pölyävyys on ristilaskenta-asteikolla (1-5)
  • Ohje miten se pitää purkaa (yleensä vakiostandardien mukainen)

Asbestikartoitusraportti on se dokumentti jolla asbestipurkaja saa purkuluvan aluehallintovirastolta.


Mitä lupia tai sertifikaatteja asbestikartoitus vaatii ?

Ainoa virallinen sertifikaatti tai lupa on Aluehallintoviraston myöntämä asbestipurku työlupa. Tämän lisäksi moni mainostaa esim. VTT:n AHA sertifikaattia ja vaikka ne voivat olla hyviä olla niin ne ovat yksityisen tahon myöntämiä sertifikaatteja eikä niillä ole mitään virallista merkitystä.
 

 

 

 

 

Asbestikartoitus.pro | Espoo
Copyright © Asbestikartoitus.pro
posti@asbestikartoitus.pro