Asbestikartoitus - ASBESTIKARTOITUS

Kaikki asbestikartoituksista

 

Miksi pitää tehdä asbestikartoitus ?

Vuoden 2016 alusta asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvattiin uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset ja määräykset. Asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.  Pro-Puhdistus  tulityökortti  Kiinteistötarina  PS-Varastotilat Wanha Amis  Japetti  Chilli sisustus
vsep

Asbestikartoitus lain mukaan:

 • Asbestikartoitus tulee tehdä kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten rakennusurakoiden yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset. Rakennuttajan on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.
 • Asbestikartoituksessa selvitetään kaikkien remontoitavien rakennusosien asbestipitoisuudet. Kartoitus tehdään silmämääräisesti sekä näytteitä ottamalla. Vain kartoitettuja rakenteita voidaan purkaa, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa.
 • Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.
 • Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä. Henkilöllä tulee olla kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.
 • Asbestikartoitus pitää dokumentoida ja liittää rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.
   

Asbestikartoitus käytännössä

Asbestikartoitus tulee suorittaa silloin kun on tarkoitus purkaa tai remontoida ennen 1994 rakennettuja asuntoja tai rakennuksia. Nyt tulee huomioida että jos mitään ei pureta tai remontoidaan jättämällä vanhat materiaalit paikoilleen ei asbestikartoitusta tarvitse suorittaa. Myöskään esim. keittiön kaapit, listat tms. puisten materiaalien poistaminen ei vaadi kartoitusta. Puiset lattiat kuten parketti pitää kartoittaa mikäli parketti on liimattu lattiaan, ”uivat” lattiat eivät vaadi kartoitusta
 

Asbestikartoitus ja kotitalousvähennys

Tästä asiasta ei ole suoranaista ohjeistusta joten olemme selvittäneet sen soittamalla verottajalle. Verottajan kanta asbestikartoituksen kotitalousvähennykseen on aika selkeä ja seuraavanlainen:
Jos asbestikartoitus tehdään osana remonttia se on vähennyskelpoinen.
Jos asbestikartoitusta ei tehdä osana remonttia vaan esimerkiksi oman mielenrauhan vuoksi, siitä ei voi tehdä kotitalousvähennystä.

 
Mitä asbestikartoitus maksaa ?

Jotta saisimme tähän selvyyden lähetimme asbestikartoitus tarjouspyynnön noin 100:lle eri asbestikartoittajalle ympäri Suomea. Ilmoitimme että keittiön välitilan laatat sekä kylpyhuoneen seinä- ja lattialaatat tullaan vaihtamaan.

Tarjouksia tuli yli 50. Näiden hintahaarukka oli halvimmillaan 200 ja kalleimmillaan 1500 Euroa + ALV. Valtaosa oli luokkaa 400 – 600 Euroa keittiölle ja kph:lle. Kaikki tarjoukset sisälsivät näytteenoton, laboratoriokulut sekä asbestikartoitusraportin.

Monet asbestikartoittajat pyrkivät tekemään kartoituksen ilman näytteenottoa jotta kustannukset olisivat pienemmät ja he saisivat myytyä keikan halvan hinnan vuoksi. Tämä on vaarallinen tie koska kukaan ei pysty paljaalla silmällä näkemään onko esim. laattojen kiinnityslaastissa asbestia. Sama koskee käytännössä myös melkein kaikkia riskimateriaaleja.
Tuhansien näytteiden statistiikalla voidaan sanoa että noin 20%:ssa tutkituista näytteistä havaittiin asbestia. Kun harjaantunut asbestikartoittaja kertoo että ”mustassa liimassa” on asbestia hän on statistiikan mukaan väärässä noin 20% kerroista. Jos on pienikin epäilys että asbestia saattaa löytyä siitä on ehdottomasti otettava näyte.

 

Voinko itse ottaa näytteet ?

Kyllä voit, mutta sitä ei voida suositella. Jos otat näytteet itse ja viet ne laboratorioon saat analyysiraportin jossa lukee mikäli näytteessä on asbestia vai ei, ja jos on niin minkälaista. Laboratorio ei voi ottaa kantaa mistä näyte on otettu koska ei sitä tiedä. Olet voinut ottaa näytteen vaikka naapurihuoneistosta. Jos itse ottamassasi näytteessä esiintyy asbestia, saamallasi analyysiraportilla ei tee mitään. Jotta asbestipurku yhtiö saisi luvan aluehallintovirastolta heidän on esitettävä asbestikartoitusraportti, ja sen saa vain tekemällä asbestikartoituksen. Eli itse voi ottaa näytteitä oman mielenrauhan vuoksi mutta jos jotain meinaa purkaa niin asbestikartoitus on ainoa vaihtoehto.

 

Asbestikartoitusraportti

Asbestikartoitusraportin tekee se taho joka suorittaa asbestikartoituksen. Asbestikartoitusraportista tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

 • Pivämäärä jolloin asbestikartoitus on tehty
 • Mistä kohteesta on kysymys (tarkka osoite)
 • Mitä remontteja tai purkuja ollaan suunnittelemassa
 • Mistä kohdista asbestinäytteet on otettu
 • Millä laitteella analyysit on tehty
 • Jos asbestia löytyi:
  • Mistä näytteestä asbestia löytyi
  • Miten paljon asbestia on (pinta ala)
  • Mikä asbesti on kyseessä
  • Mikä sen pölyävyys on ristilaskenta-asteikolla (1-5)
  • Ohje miten se pitää purkaa (yleensä vakiostandardien mukainen)

Asbestikartoitusraportti on se dokumentti jolla asbestipurkaja saa purkuluvan aluehallintovirastolta.


Mitä lupia tai sertifikaatteja asbestikartoitus vaatii ?

Ainoa virallinen sertifikaatti tai lupa on Aluehallintoviraston myöntämä asbestipurku työlupa. Tämän lisäksi moni mainostaa esim. VTT:n AHA sertifikaattia ja vaikka ne voivat olla hyviä olla niin ne ovat yksityisen tahon myöntämiä sertifikaatteja eikä niillä ole mitään virallista merkitystä.
 

Miten asbesti todennetaan ja onko väliä millä laitteella ?

Suomessa vallitsee tällä hetkellä myytti siitä että näytteet tulisi tutkia ”elektronimikroskoopilla”. Ensinnäkin on olemassa 2 eri näytettä: Materiaali- näyte ja ilmanäyte. Ilmanäyte otetaan vasta asbestipurun jälkeen eikä se koskaan tule kuluttajalle maksettavaksi joten keskitytään materiaalinäytteisiin. Eli ”elektronimikroskooppi” on yleensä siis pyyhkäisy-elektronimikroskooppi ja sillä saa hyvällä todennäköisyydellä oikean tuloksen. Tämä on erittäin kallis laite miksi myös näytteet jotka tutkitaan tällä laitteella ovat kalliimpia kuin toisella vaihtoehdolla, Polarisoivalla Mikroskoopilla tutkitut näytteet. Polarisoivaa mikroskooppia pidetään ”asbestimiesten” keskuudessa hieman huonompana vaihtoehtona. Teimme tästäkin asiasta kyselyn ja kyselyssä kukaan joka näin ajatteli ei osannut sanoa miksi. Tosi asia on se että maailmalla esim. Englannissa, jossa asbestilainsäädäntö on huomattavasti Suomea tiukempi, asbestinäytteet tutkitaan yli 90%:sti Polarisoivalla Mikroskoopilla koska tulokset ovat yhtä luotettavia kuin pyyhkäisy-elektronimikroskoopilla analysoidut näytteet ja kustannukset ovat selvästi huokeammat.
 

AsbestiGuru
 

 

 

Asbestikartoitus.pro | Espoo
Copyright © Asbestikartoitus.pro
posti@asbestikartoitus.pro